Hvad er elektronisk egenkontrol?

Elektronisk egenkontrol er ikke meget anderledes end den egenkontrol, du allerede kender i papirudgave - men det er meget nemmere!

Helt lavpraktisk slipper du for alt papirnusseriet, mapperne og de fedtede kuglepenne. Du slipper for at bladre fire mapper igennem, for at finde det rigtige skema, og du undgår at overse en kontrol, som skulle have været udført.

Fordele ved elektronisk egenkontrol

  • Daglig hjælp: Elektronisk egenkontrol hjælper dig med at huske, hvad der skal kontrolleres hver eneste dag, hvilket giver en højere fødevaresikkerhed for dine gæster. Du skal ikke selv ind og tjekke, hvad og hvornår en aktuel opgave skal udføres - du skal blot åbne dagens opgaver.
  • Styr på dokumentationen: Alle dine kontroller, dokumenter om virksomheden og vedligeholdelsesrapporter er samlet ét sted og kan hentes frem ved ganske få klik ved besøg af fødevarekontrollen.

Funktioner i vores digitale egenkontrolprogram

Elite-Smiley består af fire dele:

1. Dagens opgaver

 

2. Udførte opgaver

Når du logger ind i systemet, lander du automatisk på fanen med dagens opgaver. Her ligger de kontroller, der skal foretages denne dag, klar til at blive udført.

På denne fane har du også mulighed for at tilføje ekstra opgaver, så du er sikker på, at disse også bliver udført.

 

Når du har udført kontrollerne, gemmes de på vores server og kan findes frem under fanen udførte opgaver.

Her har du mulighed for flere forskellige søgekriterier alt efter, hvilke kontrol resultater du har brug for. Du kan også vælge blot at få vist alle kontroller i en listeform.

3. Information

 

4. Vedligeholdelse

Fanen information, indeholder alle de dokumenter du tidligere havde stående i dine mapper. Eksempelvis din risikoanalyse, din rengøringsplan, personaleliste og måske en åben/lukke liste, hvis det er noget i bruger.

Derudover ligger der naturligvis også et link til jeres tre seneste smileys, som opdateres automatisk.

 

Den sidste fane, vedligeholdelse, består ganske enkelt af et trin der giver dig mulighed for at kunne dokumentere fremtidige vedligeholdelsesopgaver i virksomheden, samt et trin hvor du kan lukke vedligeholdelsesopgaven når den er udført.

En vedligeholdelsesplan er lovpligtig, og du skal derfor kunne dokumentere ved kontrolbesøg, at der er sat en deadline for en opgave. Hos Elite-Smiley.dk har vi gjort denne proces ekstremt enkel og ligetil.

 

Ring eller skriv til os i dag

Kom godt i gang med elektronisk egenkontrol

Når du har valgt at bruge Elite-Smiley.dk til elektronisk egenkontrol, aftaler vi sammen, hvornår det passer, at der kommer en konsulent ud. Konsulenten gennemgår så jeres nuværende egenkontrol og tager sig af alt det praktiske. Det betyder, at konsulenten noterer sig alt, hvad vi skal bruge og sender data tilbage til vores kontor, som opretter dit firma i systemet.

Hvad skal jeg selv gøre?

Fysisk skal du ikke selv foretage dig noget som helst i opstarten, udover at være til rådighed den dag konsulenten gennemgår din virksomhed. I samarbejde aftaler I hvilke kontroller, I har brug for og hvor mange, således det matcher jeres hverdag.

Det eneste du selv skal gøre er altså at skabe kontakten og være til rådighed for konsulenten - Resten klarer vi!

Hvad kræver det af mig og min virksomhed?

Når I er kommet op og køre, er det eneste I skal gøre at logge ind og udføre de kontroller, der står på dagens opgaveliste.

Det eneste, det kræver, er blot, at I har adgang til internettet, og at I har et medie, I kan taste på. Det vil altså sige, at der enten skal være en PC, Mac, tablet eller smartphone til stede, som kan gå på nettet.

Da Elite-Smiley er 100% online baseret, kræver det ingen installation på jeres udstyr, og alle jeres opgaver, rapporter og dokumenter bliver gemt på vores server.

Inden I bliver sluppet fri, vil I få en grundig gennemgang af systemet, så I er helt trygge ved, hvordan det fungerer. I behøver ikke kunne andet end helt basis computerviden for at bruge Elite-Smiley.

 

Få en snak med en konsulent

Lovgivning om egenkontrol

Elektronisk egenkontrol blev for få år tilbage godkendt af Fødevarestyrelsen til brug i alle fødevarevirksomheder.
Det er endnu ikke lovpligtigt at udføre egenkontrol elektronisk, så du må gerne fortsætte med at bruge papir og mapper. Fødevarestyrelsen anbefaler dog at udføre egenkontrollen elektronisk, da det sikrer en højere fødevaresikkerhed.

Fødevarestyrelsen har på nuværende tidspunkt 9 firmaer registreret på deres hjemmeside, som udfører elektronisk egenkontrol. Heraf er Elite-Smiley.dk det ene.

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Hvad med den lovpligtige risikoanalyse?

Alle virksomheder skal som udgangspunkt lave en risikoanalyse. Du kan selv lave den ved hjælp af de blanketter Fødevarestyrelsen stiller til rådighed, eller du kan få hjælp til det på baggrund af branchekoder.
Risikoanalysen er baggrund for dit egenkontrolprogram og er en gennemgang af sammenhængen mellem:

  • Virksomhedens fødevareaktiviteter
  • Risici forbundet med aktiviteterne
  • Styringsmuligheder – dvs. hvad virksomheden kan gøre for at undgå, at kunderne bliver syge af at spise maden.

Det vil sige, at risikoanalysen giver dig et overblik over de kritiske kontrolpunkter (CCP'er) i din virksomhed, samt hvordan disse skal styres. Derudover giver den et overblik over de gode arbejdsgange (GAG'er). Risikoanalysen hjælper dig derfor med at afklare, hvor omfattende din dokumentation behøver at være.

Fødevarestyrelsen forlanger, at alle fødevarevirksomheder har en risikoanalyse som SKAL være tilgængelig ved kontrolbesøg.

Hos Elite-Smiley ligger din risikoanalyse altid tilgængelig i systemet og kan vises frem eller printes ud ved ganske få klik.

De fleste fødevarevirksomheder har i dag fået styr på den lovpligtige risikoanalyse, men skulle det alligevel ikke være tilfældet, kan vi hos Elite-Smiley lave den for dig.

Kontakt os

ring på telefon 32 54 27 59 eller   Se mere her